TAITAM là thương hiệu giày da cao cấp dành hoạt động với khẩu hiệu "nâng bước thành công".
              + Email: info@taitam.vn
              + Website: http://www.taitam.vn